Aktualności

Dotacje

Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do programu „Granty na Eurogranty”. Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach ...
Konferencje i targi

Nabór na targi żywności w Laosie

Ogłoszony został nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targach: LAOFOOD 2020 w Wientiane (Laos). Wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” targi odbędą się w ...
Szkolenia

NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym i warsztatach organizowanym wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nt. wsparcia przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.