W tym tygodniu rozstrzygnięcie konkursu GameINN

fundusze ir 270W tym tygodniu, 14 grudnia ujawnione zostaną wyniki I konkursu programu sektorowego GameINN. Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.Program sektorowy GameINN finansowany jest ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój.

W ogłoszonym przez NCBR pod koniec kwietnia bieżącego roku I konkursie programu GameINN o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych mogły się starać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw z branży gier video, składające projekty o wartości od pół miliona złotych do 20 mln zł. Budżet I konkursu GameINN wynosił początkowo 80 mln zł, ale w połowie listopada został zwiększony do 116 mln zł.

Uroczystość ogłoszenia wyników odbędzie się w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas organizowanej przez nią Gali GAME JAM Awards 2016.