Konferencje

Konferencje

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

forum 270Przełamywanie barier ograniczających rozwój przedsiębiorstw Metropolii Poznań – pod takim hasłem odbędzie się X edycja Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. Forum odbędzie się w dniach 17-18 maja 2017 (Concordia Design, ul. Zwierzyniecka, Poznań).

Czytaj więcej
Konferencje

Inteligentne specjalizacje spotkania informacyjne

Fotolia 67365850 XSWiele konkursów ogłaszanych w ramach WRPO 2014+ premiuje powiązanie projektu z tzw. obszarami inteligentnych specjalizacji (IS) dla Wielkopolski. Ze względu na pojawiające się pytania i wątpliwości przedsiębiorców, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje cykl spotkań informacyjnych na ten temat.

Czytaj więcej
Konferencje

Forum Wielkopolska-Ukraina

wiph 270Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z wielkopolskim samorządem organizuje w Poznaniu Forum Wielkopolska-Ukraina. Forum odbędzie się  27 kwietnia 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34.

Czytaj więcej
Konferencje

Spotkanie nt. rynku amerykańskiego

ppnt 27010 kwietnia w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Rubież 46, budynek H, sala 154) odbędzie się spotkanie na temat rynku amerykańskiego. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się między innymi jakie są najczęściej spotykane bariery handlowe, a także aspekty prawne związane z wejściem na rynek USA, jak wygląda etykieta biznesowa i kto może pomóc polskiemu przedsiębiorcy w rozpoczęciu i rozwinięciu działalności.

Czytaj więcej
Konferencje

Go Iran

go iran 270Iran jest krajem, który został uznany przez polski rząd za jeden z pięciu rynków perspektywicznych dla rozwoju naszej gospodarki. O możliwościach i problemach współpracy pomiędzy Iranem i Polską rozmawiali uczestnicy spotkania przygotowanego przez dziennika „Rzeczpospolita”, 21 marca 2017 w Warszawie.

Czytaj więcej
Konferencje

Spotkanie firm otoczenia biznesu

badania 270Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w spotkaniu instytucji otoczenia biznesu, firm z PPNT oraz przedstawicieli administracji publicznej. Spotkanie jest jednym z elementów projektu ESSPO realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest jego partnerem wiodącym.

Czytaj więcej
Konferencje

Urząd Patentowy o znakach towarowych - seminarium

up 270Urząd Patentowy RP 7 kwietnia do Poznania na regionalne seminarium poświęcone ochronie znaków towarowych. Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych.

Czytaj więcej