Działalność biznesowa w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych

prawo 270Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji "Działalność biznesowa w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych". Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2016 (CEUE UEP, ul. Towarowa 55).

W maju 2016 roku opublikowany został tekst nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Istotą tego aktu prawnego jest wprowadzenie szeregu kluczowych z perspektywy każdego przedsiębiorcy zmian w procedurze ochrony danych osobowych. Dokument nakierowany jest na systemowe i zindywidualizowane podejście do problematyki danych osobowych. Kładzie także większy nacisk na ochronę praw jednostki w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych. Nie bez znaczenia pozostaje również zagrożenie karą finansową za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w wysokości do 20.000.000,00 EUR lub 4% rocznego obrotu. Firmy muszą dostosować się do nowych regulacji.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Komplet informacji