Projekt Jeremie2 dla przedsiębiorców

business plan 270Już tysiąc wielkopolskich przedsiębiorców skorzystało z unijnego wsparcia z projektu Jeremie2. Województwo wielkopolskie to region, w którym najwięcej przedsiębiorców korzysta z instrumentów zwrotnych.

Wśród firm korzystających ze wsparcia Jeremie2 zdecydowaną większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa (802). Projekt Jeremie2 zapewnił również finansowanie dla 181 małych i 17 średnich firm. Blisko 25 proc. z nich to nowe podmioty (tzw. start-upy).

Łączna suma udzielonego finansowania wyniosła ponad 162 mln złotych, z czego pożyczki stanowiły 141 mln złotych, zaś poręczenia 21 mln złotych. Najchętniej po wsparcie sięgali przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej, przetwórstwa przemysłowego i budownictwa.

Oferowane z projektu Jeremie2 pożyczki i poręczenia kredytów bankowych to zwrotne finansowanie. Oznacza to, że po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętego przez przedsiębiorców finansowania, fundusze te będą ponownie wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć.

Unijnym wsparciem w postaci preferencyjnych pożyczek lub poręczeń powinni zainteresować się przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, którzy mieliby trudności z uzyskaniem kredytu w bankach komercyjnych.

Źródło: UMWW