Porady ekspertów z zakresu prawa oraz polityk i programów UE

een 270Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje bezpłatne usługi informacyjne z zakresu prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw, innowacji i transferu technologii.

Żeby zadać ekspertowi pytanie wystarczy wypełnić formularz internetowy.
Konsultanci Enterprise Europe Network odpowiedzą na pytania dotyczące kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje Unii Europejskiej), obejmujących w szczególności dziedziny takie jak:
sprzedaż towarów i świadczenie usług na wspólnym rynku UE,
rozpoczynanie działalności gospodarczej,
zatrudnianie pracowników,
wprowadzanie produktów do obrotu, bezpieczeństwo produktów, oznakowanie CE,
podatki i cła,
ochrona konkurencji i konsumentów,
własność intelektualna i przemysłowa,
zamówienia publiczne.

Więcej informacji