Sukces antykonferencji

„Przestrzeń jutra: przyjdź, kreuj, wpływaj” – to hasło tegorocznego - XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które odbyło się 29 maja w Concordii Design w Poznaniu. Forum to jedno z największych wydarzeń dedykowanych lokalnej gospodarce, organizowane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, powiat poznański i województwo wielkopolskie.

Tym razem zaproponowano nową formułę, której daleko do szablonowych konferencji. Spotkanie nie miało określonego zestawu tematów. Na początku uczestnicy zgłosili ważne dla nich zagadnienia dotyczące spraw gospodarczych, a następnie podzielili się na zespoły problemowe, w których pracowano nad danym problemem. Zwieńczeniem rozmów było przedstawienie i analiza wniosków każdej z grup, a przede wszystkim opracowanie rekomendacji do dalszych, już pokonferencyjnych działań, mających na celu realną zmianę.

Wśród dyskutowanych tematów były: atrakcyjne formy rekrutacji, uzyskiwanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, nowoczesna edukacja i nowoczesne zatrudnienie, alternatywne metody rozwiązywania sporów, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zdaniem Tomasza Łubińskiego, wicestarosty poznańskiego, który uczestniczył w Forum i brał udział w pracach zespołów, taka formuła jest przyszłością konferencji, i doskonale pasuje dla młodych ludzi, którzy w praktyce mogą nauczyć się jak rozwiązywać problemy i wyzwania, nie tylko o charakterze gospodarczym. – Wymiana poglądów w grupach jest przez nas doskonale znana, jako powiat poznański stosujemy ją podczas konsultacji społecznych: dzielimy się problemami i pomysłami na ich rozwiązanie. Eksperci formułują wnioski i rekomendacje. A następnie wybierane są najlepsze idee, które potem staramy się zrealizować. Takie właśnie rozmowy dają najlepsze efekty – powiedział Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

Niezmienna pozostała oczywiście myśl przewodnia Forum oraz jego adresaci – przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Cel to zwrócenie uwagi na najważniejsze wyzwania dotyczące gospodarczego i społecznego rozwoju Metropolii i regionu, wypracowywanie wartościowych rekomendacji oraz budowanie trwałych relacji i płaszczyzn współpracy.