Wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców - poradnik www

Powstała nowa strona internetowa, zawierająca ofertę m.in. unijnego wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii.

Serwis ruszył z inicjatywy marszałka województwa wielkopolskiego. Strona internetowa https://wsparcie.wielkopolskie.pl/ przedstawia wielość i różnorodność form pomocy oferowanej przedsiębiorcom w regionie. To ułatwienie to kolejny etap wspierania wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znajdą tu precyzyjnie opisane krok po kroku kompleksowe informacje o warunkach i wymaganiach związanych z otrzymaniem pomocy.

Przedsiębiorcy nie muszą więc wychodzić z biura, by zdobyć wiedzę o funduszach unijnych, a także poznać oferty i informacje o nich.

Zaletą strony jest jej jasna i czytelna nawigacja, wielość danych i bezpośrednich kontaktów. Są tu i gotowe dokumenty do pobrania, i informacje o harmonogramie naboru wniosków, i o kryteriach oceny projektów.