Dotacje

Dotacje

Innowacje drogowe z dużym dofinansowaniem

drogyBlisko 40 mln zł przeznaczą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na projekty B+R, służące rozwojowi technologii budowy oraz remontu dróg i poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Dzięki dofinansowanym projektom możliwe będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które posłużą zarządcom dróg, przedsiębiorcom oraz biurom projektowym w unowocześnieniu infrastruktury drogowej w Polsce.

Czytaj więcej
Dotacje

Ogłoszenie o konkursie do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako instytucja wdrażająca w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek".

Czytaj więcej
Dotacje

Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako instytucja wdrażająca w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".

Czytaj więcej
Dotacje

Dotacje na centra naukowo-badawcze

Badania 2Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe. Jest to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczono 2,3 mld zł, a na tę edycję konkursu 460 mln zł. Wnioski będzie można składać od 1 września do końca października 2015 w Ministerstwie Gospodarki.

Czytaj więcej
Dotacje

Spotkanie w Mosinie nt. funduszy na biznes

mosinaGminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Mosina na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
Dotacje

Fundusze dla rozpoczynających biznes

jeremieDla rozpoczynających biznes, lub już prowadzących własne przedsiębiorstwo pożyczki JEREMIE mogą być dobrym źródłem pozyskania funduszy. Jak z nich skorzystać dowiedzieć się będzie można 20 lipca w trakcie bezpłatnego, organizowanego w Poznaniu szkolenia. 

Czytaj więcej
Dotacje

Ostatnia szansa na doradztwo energetyczne

Fotolia 62920095 XSPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła okres świadczenia usługi zwiększenia efektywności przedsiębiorstw w zakresie zużycia energii. Jest to ostatnia szansa dla przedsiębiorców na skorzystanie z dofinansowanego doradztwa w ramach Krajowego Systemu Usług. Za 30% ceny przedsiębiorcy mogą zoptymalizować zużycie energii i w dalszej perspektywie podnieść swoją konkurencyjność, rentowność i potencjał rynkowy. Usługa będzie dostępna tylko do końca września 2015.

Czytaj więcej