Dotacje

Dotacje

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji

Fotolia 46756521 XSPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów, które są na wczesnym etapie rozwoju. Na dofinansowanie startupów przeznaczono 106 milionów złotych. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 18 lipca 2016.

Czytaj więcej
Dotacje

Na co można dostać dotacje poradnik

program regionalnyUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował elektroniczny poradnik „Na co można dostać dotacje z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ten poradnik ułatwi znalezienie formy wsparcia pasującej do indywidualnych planów.

Czytaj więcej
Dotacje

Wpływ funduszy na rozwój - ankieta

warpWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadza badanie na temat wpływu wykorzystania funduszy pożyczkowych na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Dotacje

Ogłoszenie o konkursie do Działania 3.3.3

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".

Czytaj więcej
Dotacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 2.3

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako instytucja pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

Czytaj więcej
Dotacje

Dotacje dla osób niepełnosprawnych

Fotolia 46756521 XSPowiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, realizując zadania w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, informuje, iż 30 maja 2016 rozpocznie przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych zamieszkujących tylko na terenie pow. poznańskiego o przyznanie środków na podjęcie działalności.

Czytaj więcej