Dotacje

Dotacje

Konkurs Wsparcie ochrony przyrody

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, ogłosił kolejny konkurs – tym razem w ramach Priorytetu III WRPO Środowisko Przyrodnicze – na Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody.
Czytaj więcej
Dotacje

Ruszyły konkursy WRPO!

Ruszyły konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Do zdobycia są środki z puli 1 273 mln euro! Pierwsze dwa konkursy dotyczą inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich oraz powiatowych i gminnych. Ich rozpoczęcie - 25 lutego, zaś kwoty na konkursy to w sumie ponad 400 mln zł.

Czytaj więcej
Dotacje

Listy projektów kluczowych zostały zweryfikowane

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło zweryfikowaną listę projektów kluczowych do Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Z pierwszej listy, na której było ponad 500 projektów po weryfikacji pozostały 433 projekty.
Czytaj więcej
Dotacje

Goślińska Strefa Przemysłowa

Rozpoczęła się realizacja projektu: „Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji Goślińskiej Strefy Przemysłowej” (Gośliński Inkubator Przedsiębiorczości)”. Projekt realizowany jest wspólnie przez Komitet Partnerski i Gminę Murowana Goślina.
Czytaj więcej