Dotacje

Dotacje

Design dla przedsiębiorców

fundusze ir 270Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie 3 lipca 2018 nabór  wniosków w ramach I rundy konkursu Design dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego.

Czytaj więcej
Dotacje

Go to Brand ostatnie dni naboru

Fotolia 46756521 XSTylko do 8 maja firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o 850 tys. zł na promocję swoich marek produktowych za granicą w konkursie Go to Brand. Przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. refundację kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach branżowych czy doradztwo w zakresie zdobywania nowych rynków dla innowacyjnych produktów za granicą.

Czytaj więcej
Dotacje

Bon na innowacje

Fotolia 46756521 XSMikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługi badawczo-rozwojowe w konkursie Bony na innowacje dla MŚP (I etap usługowy).

Czytaj więcej
Dotacje

Bon na innowacje

Fotolia 46756521 XSW marcu rozpocznie się nabór wniosków do pierwszej tegorocznej rundy konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (I etap usługowy) w ramach programu Inteligentny Rozwój. Nabór rozpocznie się 22 marca 2018.

Czytaj więcej
Dotacje

Badania na rynek

business plan 270Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w dwóch konkursach „Badania na rynek”. W obu przypadkach przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 20 marca 2018.

Czytaj więcej
Dotacje

Sukcesja w firmach rodzinnych

Fotolia 62920095 XSPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczyna nabór wniosków w konkursie Sukcesja w firmach rodzinnych. Dofinansowanie jest przeznaczone na dofinansowanie projektów szkoleniowych lub doradczych skierowanych do przedstawicieli MMŚP.

Czytaj więcej
Dotacje

Ochrona własności przemysłowej

business plan 270Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje się do rozpoczęcia naboru w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Pierwszy nabór rozpocznie się już 6 marca 2018.

Czytaj więcej
Dotacje

Usługi rozwojowe X nabór wniosków

business plan 270Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu poznańskiego do składania wniosków na dofinansowanie kosztów usług szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”.

Czytaj więcej