Dotacje

Dotacje

Na co można dostać dotacje poradnik

program regionalnyUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował elektroniczny poradnik „Na co można dostać dotacje z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ten poradnik ułatwi znalezienie formy wsparcia pasującej do indywidualnych planów.

Czytaj więcej
Dotacje

Wpływ funduszy na rozwój - ankieta

warpWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadza badanie na temat wpływu wykorzystania funduszy pożyczkowych na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Dotacje

Ogłoszenie o konkursie do Działania 3.3.3

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".

Czytaj więcej
Dotacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 2.3

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako instytucja pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

Czytaj więcej
Dotacje

Dotacje dla osób niepełnosprawnych

Fotolia 46756521 XSPowiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, realizując zadania w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, informuje, iż 30 maja 2016 rozpocznie przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych zamieszkujących tylko na terenie pow. poznańskiego o przyznanie środków na podjęcie działalności.

Czytaj więcej