pieniądze na pracę

PUPPowiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy, z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS WRPO). Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 15 tys. zł.

Spośród złożonych wniosków przyznane zostaną łącznie 52 dotacje osobom bezrobotnym. W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
kolejność złożenia wniosku,

Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem 61 8345684, 61 8345702 i 61 8345704.

Aktualne Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.pup.poznan.pl