Ogłoszenie o konkursie do Podziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

program regionalnyZarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 25.09.2015 r. ogłasza konkurs do Podziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

 

 

Wnioski będzie można składać od 2 do 16 listopada 2015.


Kto może składać wnioski:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Na co mogą być składane wnioski:
Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),
2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
4.wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub pomostowe wsparcie finansowe.


Komplet informacji