Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu szkolenie

Fotolia 69553291 XSUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Szkolenie odbędzie się 22 i 23 października 2015.

 

W trakcie szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Szkolenie jest bezpłatne.


Komplet informacji oraz zgłoszenia