Mobilny Punkt Informacyjny w Kleszczewie

kleszczewo17 grudnia 2015r. w godz. 9.00-14.00  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, sala nr 7, dyżur będzie pełnił przedstawiciel Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Spotkania skierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich.