WRPO 2014+ Poddziałanie 8.1.1 - konkurs

program regionalnyZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) ogłosił nabór w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

 

Wnioski będą przyjmowane od 8 marca 2016 do 18 marca 2016.


Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),
3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

 

Komplet informacji