Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne projekty konkursowe

program regionalnyZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

 

Wnioski będzie można składać od 20 czerwca do 1 lipca 2016.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach
i placówkach systemu oświaty;
2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;
3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych;
4. Wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy
i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji;
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;
6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół.


Komplet informacji