Szkolenie z Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

program regionalnyUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów WRPO - Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

 

Szkolenie odbędzie się 21 czerwca 2016 o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Sesyjna, parter).
Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 9.3.3. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.


Komplet informacji