Fundusze na badania dla firm

ncbrO 50 mln zł będą mogły zawalczyć na badania przemysłowe i prace rozwojowe mikro, małe i średnie firmy w konkursie tzw. „szybkiej ścieżki" ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Formuła konkursu zakłada ograniczenie do minimum formalności  i krótki czas wydania decyzji.

W ramach „szybkiej ścieżki" mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy.

Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji". Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa.

W nowej edycji „szybkiej ścieżki" - podobnie jak w poprzednich - po weryfikacji formalnej projekty będą podlegały ocenie panelu ekspertów w zakresie naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wyniesie 2 mln zł w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych i 5 mln dla tych w województwie mazowieckim. Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa może sięgnąć od 15 do 50 mln euro.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl