Kreatywna Europa

tasma 270Rozpoczął się nabór wniosków o dotację w programie „Kreatywna Europa” w schemacie „Dostęp do rynku”. Wnioski będą przyjmowane do 2 lutego 2017.

Dzięki niniejszemu schematowi grantowemu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań i tworzenie oraz rozwijania narzędzi skierowanych do profesjonalistów, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

Cele schematu to ułatwienie kontaktów między firmami, co ma przynieść rezultaty i wpływ w postaci:

udoskonalenia europejskiego/międzynarodowego wymiaru i efektywności istniejących dużych targów branżowych oraz zwiększenia systemowego wpływu mniejszych inicjatyw
zwiększenia obecności specjalistów i utworów audiowizualnych z krajów europejskich o niskiej zdolności produkcyjnej
zachęcenia do rozwijania sieci kontaktów oraz wzrostu liczby europejskich koprodukcji i większego zróżnicowania twórców i źródeł finansowania
poprawy w zakresie konkurencyjności i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych na rynkach międzynarodowych.

W 2017 roku nacisk będzie kładziony na rozwiązania business-to-business i innowacje, inicjatywy crossmediowe, seriale telewizyjne, cyfryzację, filmy krótkometrażowe, wspieranie talentów, kreatywności i innowacji.

Komplet informacji