Dotacja z UE dla Pobiedzisk

program regionalny wrpo 27028 milionów złotych otrzyma gmina Pobiedziska w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Marszałek województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, podpisał już umowę o dofinansowanie.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Gmina Pobiedziska zrealizuje projekt obejmujący m. in. budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy drodze krajowej w Pobiedziskach wraz z realizacją inwestycji powiązanej z tworzeniem ww. węzła, w tym przebudowę ul. K. Odnowiciela i ul. Jagiełły w Pobiedziskach, modernizację ul. Kiszkowskiej w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni, wytyczenie oraz organizację ścieżek rowerowych od Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Pobiedziskach. W ramach projektu wybudowany zostanie zintegrowany węzeł przesiadkowy przy drodze krajowej w Pobiedziskach – Letnisko wraz z realizacją inwestycji funkcjonalnie powiązanych z stworzeniem ww. węzła. Dodatkowo w ramach projektu zostanie wykonana budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy drodze krajowej w Biskupicach oraz zakup 3 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych.

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę ponad 50 mln zł.

Więcej informacji