Szkolenia na temat dotacji 2007-2013

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie organizuje cykl szkoleń dla przedsiębiorców, dotyczących możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych 2007-2013.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu programów pomocowych Unii Europejskiej, takich jak PHARE, SPOWKP czy SPORZL Agencja Rozwoju Regionalnego opracowała szkolenie, które obejmuje najbardziej aktualną wiedzę na temat dostępnych dla wielkopolskich średnich, dużych i innowacyjnych przedsiębiorstw funduszy udostępnianych Polsce w latach 2007-2013.
Szkolenie obejmuje następujące obszary:

- Zakres wydatków kwalifikowanych zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Termin szkoleń:

Firmy średnie, duże i innowacyjne:
12 grudnia

10 stycznia

14 lutego – wszystkie szkolenia odbędą się w Centrum Kompetencyjnym Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Estkowskiego

Firmy mikro i małe:

15 stycznia – Poznań, Centrum Kompetencyjne Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego

12 lutego – Konin, Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Zakładowa

Szczegółowe informacje na: www.arrkonin.org.pl