Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości harmonogram naboru wniosków 2018

fundusze europejskiePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała harmonogram naboru wniosków z programów unijnych realizowanych przez agencję. PARP organizuje konkursu na dotacje w ramach programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój.

W ramach programu Inteligentny Rozwój w 2018 roku zostanie zorganizowanych co najmniej 7 nowych konkursów na kwotę minimum 1,63 mld zł. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. z bonów na innowacje dla MŚP, ochrony własności przemysłowej, wsparcia w dostępie do rynku kapitałowego i promocji marek produktowych w ramach Go to brand.

W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie trzech konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 129 mln zł.

W programie Polska Wschodnia jest 5 nowych konkursów na kwotę minimum 455 mln zł.

Komplet informacji