Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

program regionalny wrpo 270Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”.

Wnioski będzie można składać od 28 lutego do 5 kwietnia 2019.

Kto może składać wnioski?
Przedsiębiorcy;
Konsorcja przemysłowo – naukowe;
Sieci/grupy przedsiębiorstw;
Spółki celowe/spin-off, ustanowione przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia współpracy z sektorem przedsiębiorstw (będą traktowane jako podmioty gospodarcze).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców;
Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej;
Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R;
Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Komplet informacji