Ochrona własności przemysłowej - nowy nabór

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu "Ochrona własności przemysłowej". Wnioski będzie można składać od 4 marca do 14 czerwca 2019.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na pomoc rzecznika patentowego w uzyskaniu praw ochronnych, w tym:
przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania ochrony (patentu itp.),
reprezentację przed organem ochrony,
prowadzenie postępowania dotyczącego ochrony praw firmy,
pomoc w obronie posiadanych praw do wzorów i patentów,

Na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych.

Na usługi doradcze dotyczące komercjalizacji przedmiotu ochrony.

Komplet informacji