Badania na rynek nowe nabory

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursów "Badania na rynek - konkurs ogólny", "Badania na rynek - miasta średnie" oraz "Badania na rynek - Dostępność Plus". Wnioski będzie można składać od 25 marca do 8 maja 2019.

Celem konkursów jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na co można dostać dofinansowanie:
zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
zakup nieruchomości,
roboty budowlane,
budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne,
eksperymentalne prace rozwojowe,
usługi doradcze.

Komplet informacji