Badania na rynek nabór rozpoczęty

badaniaRozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Badania na rynek”. Firmy, które inwestują w prace badawczo-rozwojowe i podejmują działania zmierzające do wdrożenia wyników badań w fazę produkcji, mogą składać wnioski o dofinansowanie w trzech konkursach. Nabór trwa do 8 maja 2019.

Tegoroczne Badania na rynek obejmują trzy konkursy: ogólny, dla miast średnich oraz Dostępność Plus. Dofinansowanie można otrzymać na projekty o wartości od 1 mln zł do 50 mln euro. Dofinansowanie może stanowić nawet 70% wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji na Mapie pomocy regionalnej).

Przykładowe wydatki kwalifikowane w ramach konkursów to:
zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów;
zakup nieruchomości;
roboty budowlane;
budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal;
nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne;
eksperymentalne prace rozwojowe;
usługi doradcze.

Komplet informacji