Bon na innowacje

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu Bon na innowacje dla MŚP I etap usługowy Dostępność plus. Celem I etapu konkursu jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalna kwota dofinansowania w tym projekcie to 340.000 złotych przy wkładzie własnym w wysokości 15%.
Do 21 lipca 2019 trwa II runda przyjmowania wniosków. 22 lipca rozpocznie się runda III, która potrwa do 22 września. IV runda potrwa od 23 września do 28 listopada 2019 (firmy wypełniają wnioski w dogodnym dla siebie terminie).
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Komplet informacji