Konkurs NCBR szybka ścieżka "Technologie kosmiczne"

NCBR zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka, skierowanego do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu technologii kosmicznych. Na konkurs przeznaczono 300 mln zł.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami zmienionymi 26 czerwca br. Obecnie kryteria dopuszczają szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny niż w poprzednich konkursach „Szybkiej ścieżki”.

Wnioski można składać od 2 września do 15 listopada 2019 r.

Konkurs ogłaszono w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.