Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 30 września i potrwa do 15 października 2019.

Celem konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” jest opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w poszczególnych makroregionach, określonych w Regulaminie konkursu.

Komplet informacji