Ponad 105 mln z UE dla przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników znalazła się wśród przedsięwzięć, które uzyskały unijne wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Marszałek województwa podpisał właśnie umowy na dotacje z UE o łącznej wartości ponad 105 mln zł.


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podał, że blisko 105,5 mln złotych pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działania 6.5 pn. „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”.

Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak podał, że z tych pieniędzy będą finansowane usługi, np. doradcze czy szkoleniowe, mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji i to zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników.

"Nie chodzi tu tylko o tradycyjne kursy czy szkolenia, ale także w grę wchodzą studia podyplomowe. A co najważniejsze – beneficjenci, którzy podjęli się realizacji tych projektów, sami nie będą szkolili ani doradzali, a jedynie opłacali usługi nakierowane na podnoszenie kompetencji. Informacja o potencjalnych możliwościach i usługach będzie znajdowała się w Bazie Usług Rozwojowych, a przedsiębiorca, po zdiagnozowaniu swoich potrzeb, chcący skorzystać z konkretnej usługi rozwojowej, zgłosi się do operatora" - powiedział.

Projekty obejmują całą Wielkopolskę i będą realizowane do 2023 r. przez sześciu operatorów w podregionach: kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim oraz mieście Poznań. Są to:

-Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – projekt pn. „Usługi rozwojowe szansą na sukces” (ponad 24 mln zł dofinansowania);
- Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – projekt pn. „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ – oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników” (ponad 18,5 mln zł dofinansowania);
-Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości - projekt pn. „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” (blisko 14 mln zł dofinansowania);
-Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie – projekt pn. „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” (ponad 13 mln zł dofinansowania);
-Zakład Doskonalenia Zawodowego – projekt pn. „Centrum Usług Rozwojowych w subregionie leszczyńskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. wielkopolskiego – edycja II” (ponad 12,7 mln zł dofinansowania);
- Fundusz Rozwoju I Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna – projekt pn. „„Zmiany w MŚP oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji przedsiębiorców i pracowników z subregionu pilskiego” (ponad 7,3 mln zł dofinansowania).

Wszystkie projekty mające na celu wsparcie w formie usług szkoleniowych dostosowujących do potrzeb pracodawcy skierowane są do trzech grup pracowników: o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ oraz zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast tracących funkcję społeczno-gospodarczą.

Poznański projekt, którego operatorem jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, otrzymał dofinansowanie wielkości ponad 24 mln złotych, przy czym wartość całego projektu wynosi ponad 28 mln złotych. Pieniądze te pozwolą sfinansować usługi szkoleniowe dla 5050 pracowników z 1683 firm z sektora MŚP.
W sumie dzięki podpisanym umowom o doskonalenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji lub uzyskanie nowych może zabiegać 18,4 tysiąca pracowników i przedsiębiorców z 6104 MŚP w Wielkopolsce.