Dofinansowania na zwiększenie kompetencji pracowników

Przedsiębiorcy działający w branżach budowlanej, finansowej oraz turystycznej mogą skorzystać z dofinansowania na zwiększenie kompetencji swoich pracowników. W konkursie Kompetencje dla sektorów PARP wybrała trzech operatorów, którzy oferują firmom usługi szkoleniowe i doradcze oraz studia podyplomowe.

W zależności od branży wnioski o dofinansowanie można składać do czerwca 2021 lub lutego 2022.
Wsparcie można uzyskać między innymi na:
Dla sektora budowlanego:
kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym;
montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych;
betoniarz-zbrojarz.
Dla sektora finansowego:
RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;
zarządzanie ryzykiem kredytowym;
restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej.
Dla sektora turystycznego:
Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361);
Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych.
Więcej informacji
Zdjęcie: Pixabay