Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje Norweski Mechanizm Finansowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o wsparcie w realizacji projektów w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020.

Program, którego budżet wynosi 93,7 mln euro będzie wspierał polskich przedsiębiorców realizujących projekty w trzech obszarach tematycznych:
technologie przyjazne środowisku (Green Industry Innovation) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 50 mln euro,
wody morskie, śródlądowe i ich bezpośrednie otoczenie (Blue Growth) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 10 mln euro,
technologie poprawiające jakość życia (Welfare technology) – kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 18,7 mln euro.
W ramach Programu uruchomiono również schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, w ramach którego wspierane będą projekty z trzech powyższych obszarów. Na ten cel przeznaczono 15 mln euro.
Komplet informacji
Zdjęcie: Pixabay