NCBR z programem wsparcia dla branży gamingowej w Polsce

NCBR poinformowało o ogłoszeniu czwartej edycji programu sektorowego GameINN. Na wsparcie nowatorskich projektów w sektorze gamedev Centrum przeznaczyło 100 mln zł.

W czwartym konkursie GameINN o dofinansowanie sięgające nawet 20 mln zł będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z udziałem jednostek naukowych. Miejscem realizacji projektów badawczo-rozwojowych będą województwa inne niż województwo mazowieckie, które ma status regionu lepiej rozwiniętego. Nabór wniosków będzie prowadzony od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. W pierwszych dwóch konkursach o dofinansowanie mogły się ubiegać przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, a od trzeciego konkursu również konsorcja z udziałem jednostek naukowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy wdrożeniowej zmieniony został system oceny wniosków: w trakcie oceny możliwe jest poprawienie wniosku przez wnioskodawcę w części merytorycznej, zgodnie ze wskazówkami panelu ekspertów. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W trzech konkursach do NCBR wpłynęło łącznie 245 wniosków o dofinansowanie (72 w I konkursie, 90 w II konkursie i 83 w III konkursie).

Według rządowych danych wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł. Prognoza na rok 2019 to ok. 2,23 mld. Specjalnie przygotowana agenda badawcza GameINN i sięgające już ponad 300 mln zł wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tego programu sektorowego stanowią istotny impuls dla dalszego, dynamicznego wzrostu polskiego gamedevu.

NCBR podało, że GameINN jest kierowany do całej branży gier wideo, nie tylko twórcom gier. Dofinansowanie w programie otrzymały już projekty takie jak m.in.: VR Treadmill - wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu zapewniająca immersję w grach z wirtualną rzeczywistością, platforma testowo-szkoleniowa do weryfikacji praktycznych umiejętności na stanowisku pracy i doskonalenia zawodowego z zastosowaniem technologii VR i AI, gra VR wspierająca terapię i rehabilitację osób po udarach czy platforma sprzętowa wspierająca gry dla niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem gier wieloosobowych i integrujących. Odpowiednio przygotowana agenda badawcza programu sprzyja zgłaszaniu ciekawych i ambitnych projektów.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR.