Trzy miliardy złotych dla MŚP w 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie w 2020 roku 12 konkursów na ponad 1,6 mld zł dofinansowania w ramach trzech programów operacyjnych z bieżącej perspektywy finansowej UE. Będzie też kontynuowane przyjmowanie wniosków w kolejnych 13 konkursach o łącznej wartości 1,4 mld zł.

W lutym zostaną ogłoszone trzy konkursy w ramach Badań na rynek z budżetem 750 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na wdrożenie innowacyjnych produktów lub procesów, będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Dotychczas z programu skorzystało ponad 300 firm, a ich projekty wsparto kwotą ponad 3 mld zł. O dofinansowanie opracowania innowacji we współpracy z jednostkami naukowymi, a potem wdrożenie wyników opracowań przedsiębiorcy mogą ubiegać się w konkursach pn. Bony na innowacje dla MŚP. W ramach programów Badania na rynek i Bony na innowacje odbędą się konkursy dedykowane projektom wpisującym się w ideę rządowego program Dostępność Plus.

Do 31 marca 2020 r. można ubiegać się o granty norweskie w programie Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje w jednym z trzech obszarów: zielone technologie, wody morskie lub śródlądowe, technologie poprawiające jakość życia. Budżet programu to 100 mln euro. Maksymalne wsparcie na projekt wyniesie 2 mln euro. 15 mln euro z puli przeznaczono na małe granty dla firm prowadzonych przez kobiety (do 200 tys. euro).

PARP wspiera rozwój startupów w programach akceleracji np. w ramach pilotaży: Poland Prize i Elektro ScaleUp oraz w ramach działania 2.5 POIR Programy akceleracyjne. Dużą wartością udziału w programie 2.5 POIR jest możliwość przetestowania swojego rozwiązania przy wykorzystaniu zasobów średniej lub dużej firmy, a w przypadku sukcesu — pozyskanie partnera korporacyjnego. Z kolei startupy będące na samym początku drogi biznesowej skorzystać mogą z programów inkubacji prowadzonych przez Platformy startowe aż do 2022 r.

Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja z banknotami z serwisu Pixabay