Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do programu „Granty na Eurogranty”. Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Nabór potrwa do 12 stycznia 2021.

O dofinansowanie w wysokości do 280 060 zł mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
sfinansowanie kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu,
sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE,
organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach,
sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, monety, źródło: Pixabay