Bony na innowacje dla MŚP

Do 28 maja 2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmowanie wnioski o dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych przy opracowaniu nowych produktów i technologii. Środki będą przyznawane w ramach I etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”. Drugi etap przewiduje dotacje na wdrożenie rozwiązań, które były przedmiotem działań pierwszej części programu. O takie wsparcie można się ubiegać do 7 lipca 2020. Maksymalne dofinansowanie dla firmy wynosi 900 tys. złotych.

„Bony na innowacje dla MŚP” to oferta o charakterze dwuetapowym. W ramach I etapu konkursu przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 340 tys. zł. Całkowity koszt projektu nie może natomiast przekroczyć 400 tys. zł. Przy tym wkład własny firmy może stanowić jedynie 15 proc. wartości kosztów etapu. Dofinansowanie PARP obejmuje usługi jednostek naukowych*, które wesprą przedsiębiorstwo w opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), technologii czy też nowego projektu wzorniczego.

Do przeprowadzenia prac B+R przedsiębiorcy mogą wybrać w trybie konkurencyjnym jedną z ponad tysiąca jednostek naukowych* o wielu specjalizacjach, m.in. wybrane wydziały uczelni wyższych, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze, a także komercyjne centra badawczo-rozwojowe, uczelniane spółki celowe lub centra transferu technologii ,czy laboratoria z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

W ramach II etapu konkursu o dotację na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy opracowali je w I etapie programu. Maksymalne wsparcie w tym przypadku wynosi 560 tys. zł. Całkowity koszt projektu nie może przekroczyć 800 tys. zł. Wysokość wkładu własnego przedsiębiorcy zależy od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: Pixabay