Dostępność szansą na rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Dostępność szansą na rozwój” – dla firm zajmujących się organizacją szkoleń i doradztwem. Ogłoszony konkurs ma na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania, z których korzystać mogą osoby ze szczególnymi potrzebami.

Wnioski będzie można składać od 5 do 26 maja 2020.
Celem konkursu jest uświadomienie przedsiębiorcom, że inwestowanie w szeroko rozumiany obszar dostępności może stać się źródłem ich przewagi konkurencyjnej. Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa powinien dotyczyć uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych.
Technologie te mają za zadanie umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów i usług na równi z innymi. Mogą więc to być technologie skierowane nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także na przykład do seniorów, kobiet w ciąży, czy rodziców z małymi dziećmi.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay