Dotacje obrotowe dla średnich firm

15 czerwca 2020 rozpocznie się przyjmowanie wniosków w programie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Jest to konkurs dla średnich firm, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wsparcie jest przeznaczone dla średnich przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji oraz w dniu udzielenia pomocy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.:
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
To oznacza, że w konkursie mogą brać udział firmy, które prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., a spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r., czyli od marca 2020 r.
Średnie przedsiębiorstwo, to podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski i zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników (kryterium zatrudnienia), a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro (kryterium finansowe). Ustalając czy przedsiębiorca spełnia te warunki trzeba wziąć pod uwagę powiązania łączące przedsiębiorcę z innymi podmiotami.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay