Innowacyjni dla Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego zaprasza do zgłaszania ofert do udziału w konkursie „Innowacyjni dla Wielkopolski”.
Konkurs ogłoszony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego i adresowany do przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych współpracujących z biznesem.

Łączna pula nagród wynosi 200.000 zł. Nagrody przyznawane są w kategoriach: Innowacyjna inwencja i Mikro przyszłości.

Nagroda I- Innowacyjni dla Wielkopolski jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym w Województwie Wielkopolskim dla szczególnie wartościowych inicjatyw innowacyjnych.
Kategoria Innowacyjna inwencja - nagroda zespołowa dla zespołu badawczego i przedsiębiorstwa wdrażającego oraz
Kategoria Mikro przyszłość - nagroda dla przedsiębiorstwa

Zgłoszenia przyjmowane są do końca października. Szczegóły na: http://stowarzyszeniegmin.pl/aktualnosci