ENEA wiosną na giełdzie

Grupa Energetyczna ENEA, z której usług korzysta większość Wielkopolan, trafi wiosną przyszłego roku na Giełdę Papierów Wartościowych. Zdaniem wiceministra skarbu Michała Krupińskiego, ENEA zadebiutuje na GPW prawdopodobnie w marcu.

Zdaniem ministerialnych urzędników, by doszło do giełdowego debiutu Grupy Energetycznej ENEA, konieczne jest porozumienie z Elektrimem w sprawie pakietu akcji Zespołu Energetycznego Pątnów-Adamów-Konin. Elektrim ma 38,5% akcji ZE PAK. O pakiet akcji ZE PAK stara się także KGHM Polska Miedź. Ministerstwo Skarbu odrzuca jednak te plany.