Rosyjscy samorządowcy poznają Wielkopolskę

W Poznaniu trwa wizyta 20 osób z administracji rosyjskiej. W czasie swojego blisko dwutygodniowego pobytu spotkają się między innymi: z władzami województwa, powiatu, miasta oraz poznańskimi przedsiębiorcami.

Unia Europejska, jako stabilny i dobrze rozwinięty obszar wspólnoty, chce dzielić się osiągnięciami swojej gospodarki i rozwiązaniami instytucjonalnymi z innymi krajami. Wynikiem takiego właśnie podejścia jest międzynarodowy program Managers’ Training Programme 4, którego celem jest poprawa wyników firm z krajów byłego ZSRR (Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Azerbejdżan) poprzez przeszkolenie menedżerów z tych krajów w instytucjach należących do UE. Udział w projekcie MTP 4 ma przygotować ich do stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja gospodarcza w ich krajach.

Kolejna, czwarta edycja międzynarodowego programu MTP 4, w którym po raz pierwszy mogła wziąć udział Polska, realizowana jest przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład – poza firmami z Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch i Austrii, weszła polska firma, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania.

W trakcie wizyty w Poznaniu goście z Rosji spotkali się z przedstawicielami biznesu, między innymi z Nickel Technology Park Poznań, który powstał przy współudziale Unii Europejskiej oraz z firmą doradczą DGA S.A. Zwiedzili także Starostwo Powiatowe. Podczas spotkania Starosta Poznański Jan Grabkowski przedstawił gościom z Rosji zagadnienia związane z oświatą i rynkiem pracy, e-urzędem oraz polityką bezpieczeństwa. Rosjanie szczególnie interesowali się działającymi na naszym terenie przedsiębiorstwami, ulgami i możliwościami inwestowania w powiecie poznańskim.

Delegacja z Rosji w Starostwie Powiatowym