Mikroprzedsiębiorstwa z makrozarobkami

Mikroprzedsiębiorstwa zarobiły w ubiegłym roku 70 miliardów złotych - wyliczył GUS. Przychody mikroprzedsiębiorstw wyniosły łącznie 622 mld zł, ich koszty - 552,5 mld zł. Według GUS, nakłady inwestycyjne firm zatrudniających do 9 osób sięgnęły 13,8 mld zł w ub. roku. Prawie 12 mld zł. z tych pieniędzy wydano na nowe środki trwałe i modernizację istniejących.

Największy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową - 50%. Ich udział zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2005 o 4%. Przeciętne przychody na jednego pracującego wyniosły 180 tys. zł i były większe o 21 tys. zł w 2005 roku. Najwyższe przychody ma pracującego odnotowano w jednostkach prowadzących działalność związaną z pośrednictwem finansowym (1 009 tys. zł), a najniższe - w pozostałej działalności usługowej (50 tys. zł).