Ubywa bezrobocia

Stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 11,6 proc. z 11,9 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ciągu roku zanotowano spadek bezrobocia we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2007 roku wyniosła 1.777,8 tys. osób (w tym 1.059,0 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 44,1 tys. osób (o 2,4 proc).

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się nadal w województwach: warmińsko - mazurskim (19,0 proc.), zachodniopomorskim (16,7 proc.), kujawsko - pomorskim (15,2 proc.) oraz świętokrzyskim (14,9 proc.).

W ujęciu rocznym ubyło zarejestrowanych bezrobotnych o 585,9 tys. (przed rokiem zanotowano spadek o 396,5 tys.). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,6 proc. mieszkało na wsi. W stosunku do sierpnia 2007 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w wielkopolskim (o 5,1 proc.), dolnośląskim (o 3,9 proc.), pomorskim (3,4 proc.) oraz podlaskim (o 2,8 proc.). Również w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najbardziej istotny spadek wystąpił w województwach: wielkopolskim (o 32,8 proc.), dolnośląskim (o 31,7 proc.), lubuskim (o 29,3 proc.) oraz pomorskim (o 28,7 proc.).

Jak podał GUS bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2007 r. stanowili 11,6 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w sierpniu 2007 r. - 11,92 proc., a we wrześniu 2006 r. - 15,2 proc.). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,0 proc.), zachodniopomorskim (16,7 proc.), kujawsko-pomorskim (15,2 proc.) oraz świętokrzyskim (14,9 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,3 proc.), małopolskie (9,0 proc.) oraz mazowieckie (9,5 proc.).