Powstaną związki metropolitalne

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy metropolitalnej. Zgodnie z propozycjami Unii Metropolii Polskich powstanie 12 obszarów metropolitalnych, w tym także w Poznaniu i okolicach. O sprawie pisze „Dziennik Finansowy – The Wall Street Journal Polska”.

Związki metropolitalne mają koordynować i wykonywać zadania związane z gospodarką przestrzenną, zarządzaniem, transportem zbiorowym oraz drogami publicznymi. W skład związku ma wchodzić co najmniej jedno miasto na prawach powiatu oraz sąsiadujące z nim gminy.

Projekt ustawy zakłada, iż związek nie będzie kolejnym szczeblem samorządu. Gminy, nie widząc korzyści z przynależności do związku, będą mogły się z niego wycofać.

Członkowie związku mogliby wspólnie realizować między innymi: przedsięwzięcia w ochronie środowiska, gospodarce odpadami oraz podejmować wspólne decyzje w edukacji, ochronie zdrowia i kulturze.   

Założenia do projektu ustawy przyjął odchodzący właśnie rząd Jarosława Kaczyńskiego. Ustawa ma jednak duże szanse na uchwalenie przez nowy parlament. Jako jedno z ważnych zadań traktuje je klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej – pisze „Dziennik Finansowy – The Wall Street Journal Polska”.