Wolny prąd idzie w górę

Urząd Regulacji Energetyki zwolni w listopadzie wszystkich sprzedawców energii z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf. Będzie to oznaczało uwolnienie cen energii, ale także ich wzrost. Ceny wzrosną prawdopodobnie do poziomu cen europejskich.

Urząd Regulacji Energetyki zwolni wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na obrót energią elektryczną, w tym te posiadające jednocześnie koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf cenowych na sprzedaż energii elektrycznej. Z obowiązku zatwierdzania taryf zostaną zwolnieni też sprzedawcy z urzędu.

Rynek dobrze przyjął zapowiedź o uwolnieniu cen, choć będzie to prawdopodobnie oznaczało wzrost cen. Analitycy oceniają, że teraz ceny detaliczne w Polsce z obecnego poziomu ok. 40 euro za 1 MWh będą rosły aż dojdą do europejskiego poziomu 55-60 euro za 1 MWh.