Koszty uzyskania przychodu - poradnik podatkowy cz. 1

Zapraszamy do lektury pierwszej części naszego poradnika podatkowego. Dziś prezentujemy tekst o kosztach uzyskania przychodu dla osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą.

Wśród typowych kosztów, z jakimi może spotkać się przedsiębiorca jest koszt związany z miejscem wykonywania działalności; prowadzenia firmy. Jeśli wynajmuje miejsce od innej osoby lub przedsiębiorcy będą to opłaty czynszowe za korzystanie z tego miejsca.

Jeśli prowadzi firmę w domu, co często ma miejsce, może w kosztach uzyskania przychodów ująć czynsz ale tylko w pewnej części – najczęściej stosowana jest proporcja w jakiej pozostaje powierzchnia mieszkania zajęta na cele firmy do całkowitej powierzchni lokalu. Jest to najbardziej bezpieczny przelicznik nie budzący wątpliwości organów skarbowych. Najlepiej gdy w tym celu przedsiębiorca formalnie wydzieli część swojego mieszkania na cele związane z prowadzonym biznesem, zgłaszając także ten fakt w odpowiednich urzędach.

Kolejną sprawą jest sposób dokumentowania opisanych wydatków. Jeżeli lokal jest wynajmowany służy temu dokument zewnętrzny (faktura, rachunek). Jeśli wydatek dotyczy części własnego lokalu przeznaczonego na działalność, podstawą jest dokument obejmujący całość opłat na te cele (faktura, rachunek, książeczka czynszowa itp.). Ale wpisowi do księgi podatkowej podlega dowód wewnętrzny, w którym należy zapisać kwotę obliczoną w części przypadającej na działalność gospodarczą.. Oryginalny rachunek należy dołączyć do dowodu wewnętrznego i razem przechowywać w archiwach firmy (Regulacje prawne - § 14 ust. 1 i 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152 poz.1475 z późn. zm.).

Podstawa prawna - art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 1, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Art. 22 ust. 1 formułuje generalną zasadę co może być zaliczone do kosztów działalności.

O możliwości zaliczenia wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodu decyduje wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego kosztu z uzyskanym przychodem (jego zabezpieczeniem). Z kolei art. 23 ust. 1 ustawy zawiera listę tego co kosztem być nie może. W tym negatywnym katalogu wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów znajdują się m.in.:

kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi:

- gastronomiczne

- zakup żywności

- zakup napojów, w tym alkoholowych

grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar

wierzytelności odpisanych jako przedawnione

poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji

wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników

kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań

darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju


Autor tekstu: Nowoczesne Systemy Finansowe Małgorzata Łuczak

Zapraszamy do zadawania pytania naszym ekspertom: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.