Klub Mikroprzedsiębiorców

Klub Mikroprzedsiębiorców to nowa inicjatywa Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu skierowana do osób, które dzięki warsztatom i bezzwrotnym pożyczkom przyznawanym przez PUP, założyły działalność gospodarczą. Pierwsze spotkanie klubu odbyło się kilka dni temu w Starostwie Powiatowym.

Celem Klubu Mikroprzedsiębiorców jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w trakcie cyklicznych spotkań. Jego członkowie będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, a także skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów z różnych dziedzin.

W trakcie pierwszego spotkania członkowie klubu zapoznali się m.in. z możliwościami pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej. Ważnym punktem programu było przedstawienie oferty Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, który świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

* udzielania informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej,

* indywidualnego, specjalistycznego doradztwa i konsultacji dla małych firm,

* organizowania prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,

* prowadzenia czytelni publikacji dotyczących prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości itp.,

* prowadzenia otwartego pośrednictwa pracy